Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 775/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

______

Số: 775/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

___________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tờ trình số 747/TLĐ ngày 06 tháng 5 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 802/TTr-BTĐKT ngày 11 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác và hoạt động công đoàn từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;

- TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 780/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

 

1. Ông Hoàng Minh Chính,  Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du Lịch Công đoàn Việt Nam, Tồng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

2. Ông Thái Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm đồng;

3. Ông Phạm Văn Nhần, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang;

4. Ông Nông Quốc Chài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang;

5. Ông Lê Minh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang;

6. Bà Nguyễn Thị Kim Sinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu;

7. Ông Ngô Minh Đông, Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn, Giám đốc Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

____________________

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD775TTG.DOC (32256 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.