Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 890/TTG-KTN của Thủ tướng Chính phủ : v/v vướng mắc liên quan đến đất đai khi thực hiện Chỉ thị 299/TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 890/TTg-KTN

v/v vướng mắc liên quan đến đất đai khi thực hiện Chỉ thị 299/TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 1627/UBND-NL ngày 26 tháng 5 năm 2011 về công nhận đất ở cho hộ gia đinh, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 không còn hồ sơ đăng ký theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng điểm b khoản 1 Điều 50 và khoản 2 Điều 87 của Luật Đất đai để công nhận diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến nay, sử dụng đất ổn định, có ranh giới rõ ràng, không có tranh chấp, đã kê khai đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo việc công nhận diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;

- Các Bộ: Tư pháp, TNMT;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, 

Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KNTN, ĐP;

- Lưu: VT, KTN (3) 15

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: CV890TTG.DOC (29184 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.