Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết số 180/2007/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh Nghệ An : V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịchUBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 – 2009


UỶ BAN NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

___________

Số: 180/2007/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Vinh, ngày 25 tháng 7 năm 2007

  

NGHỊ QUYẾT

V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch

UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 2009

__________________

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND tỉnh Nghệ An, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XV, ngày 24 tháng 7 năm 2007,

  QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận: ông Hồ Đức Phớc, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò được bầu bổ sung giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 2009.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thế Trung

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ180.DOC (27648 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.