Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định một số điều về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định một số nội dung về quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh quản lý của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật văn bản quy phạm pháp luật Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện nhập khẩu đối với phương tiện thủy nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về chính sách ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” thuộc lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về lao động hàng hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành công ty cổ phần khi cổ phần hóa tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Thú y Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động năm 2014 (Thời kỳ đổi mới) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù và ưu đãi phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2020 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy chế quản lý tài chính và quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác của Công ty mẹ-Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Chuyển đến trang
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ MGov.vn Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.