Văn bản quy phạm pháp luật
BỘ NÔNG NGHIỆP

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

________________

Số: 89/2008/QĐ-BNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 8  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

_______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” để tặng cho những cá nhân đã có công lao đóng góp đối với sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

2. Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương  “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 22/2006/QĐ-BNN, ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương  “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”; Quyết định số 12/2005/QĐ-BTS, ngày 28/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Thuỷ sản”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Tổng Giám đốc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Cao Đức Phát

Số văn bản 89
Ký hiệu 2008/QĐ-BNN
Ngày ban hành 25/08/2008
Người ký Cao Đức Phát
Trích yếu Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”
Cơ quan ban hành
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại Quyết định
  Tệp đính kèm
QD89BNN.DOC (150016 Byte)
  Các văn bản khác
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Vụ Kế hoạch
Vụ Tài chính
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Vụ Hợp tác quốc tế
Vụ Pháp chế
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Quản lý doanh nghiệp
Văn phòng Bộ
Thanh tra Bộ
Cục Trồng trọt
Cục Bảo vệ thực vật
Cục Chăn nuôi
Cục Thú y
Cục Chế biến nông lâm thuỷ sản và nghề muối
Cục Quản lý Xây dựng công trình
Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản
Tổng cục Lâm nghiệp
Tổng cục Thuỷ sản
Tổng cục Thuỷ lợi
Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II
Trung tâm Tin học và Thống kê
Báo Nông nghiệp Việt Nam
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.